Sparen via de levensloopregeling. Door middel van de levensloopregeling kunnen werknemers fiscaal zeer aantrekkelijk sparen voor een nader te bepalen periode van onbetaald verlof. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de levensloopregeling alsmede het spaarloon worden geïntegreerd tot een vitaliteitregeling. De vitaliteitregeling is een regeling die ondersteunt in taken m.b.t. de zorg, het volgen van goede scholing, opzetten van eigen bedrijven, het vrijwillig veranderen naar een lagere arbeidsfunctie of bij deeltijdpensioen. De levensloopregeling mag en kan niet worden gebruikt voor het vervroegd uitreden.

Maximaal sparen met de levensloopregeling. Bij sparen met de levensloopregeling wordt van het brutoloon een bedrag ingehouden en op een aparte rekening gezet. Per jaar kan maximaal 12% van het brutoloon worden gespaard. Het maximale spaarbedrag is 210% van het bruto jaarloon.

Levensloopverlofkorting. Wie spaart met de levensloopregeling heeft recht op een korting op de inkomstenbelasting (IB), de zogenoemde levensloopverlofkorting. Het maximum van de levensloopverlofkorting bedraagt in 2011 maximaal € 201.

Werkloos en levensloopregeling. Bij eventuele werkloosheid blijft het opgebouwde levenslooptegoed op de levenslooprekening staan. Vindt degene nieuw werk, dan kan hij/zij verder sparen.

Sociale uitkeringen en levensloopregeling. Deelname aan de levensloopregeling heeft geen enkele gevolgen voor de sociale uitkeringen. Het spaartegoed heeft tevens geen invloed op uw eventuele  AOW-uitkering, maar in sommige gevallen wel op de AOW-partnertoeslag. 

Ouderdomspensioen (AOW) en levensloopregeling. Mocht u een pensioengat hebben, dan kunt u uw ouderdomspensioen aanvullen met uw reeds gespaarde levenslooptegoed.

Overlijden en levensloopregeling. Wat er met het tegoed op de levenslooprekening gebeurt als de spaarder overlijdt is zeer afhankelijk van de wijze waarop hij/zij gespaard heeft. Als het tegoed op een spaarrekening staat, dan ontvangen de erfgenamen dit tegoed. Bij een verzekering of belegging is dit geregeld niet het geval. 

Levensloopregeling of spaarloonregeling. Bij de spaarloonregeling spaart men niet voor een bepaald doel. Bij de levensloopregeling is dat wel het geval. Het gespaarde geld zal gebruikt moeten worden om een periode van onbetaald verlof te financieren. Men kan niet tegelijkertijd deelnemen aan de levensloopregeling en de spaarloonregeling.


 Wilt u tevens meer weten over?

DE SPAARLOONREGELING  / BESTRIJDEN VAN JEUGDPUISTEN / VAKANTIEHUIZEN OP AMELAND / VAKANTIEHUIZEN OP TERSCHELLING / DE BESTE SUPER LASTMINUTES /  NEERSLAG IN NEDERLAND / NEERSLAG IN BELGIE / DE MOOISTE MEUBELS EN WOONACCESSOIRES / VAKANTIEHUIZEN OP TEXEL / WATERPOKKEN /  DE LEVENSLOOPREGELING